Affection LDR

Font Affection LDR stworzony został na planie kwadratu, z myślą o nieskomplikowanej strukturze znaków, z zastosowaniem kanciastych i ostrych krawędzi i trójkątów prostokątnych. Grube linie dodają literom przyjaznego wyglądu. Drugim wariantem jest font Insane Affection LDR o 150% szerokości znaku, co nadaje tekstom napisanym przy użyciu tego kroju pisma bardziej poważnej aparycji. Oba fonty najlepiej wypadają zastosowane w logotypach lub nagłówkach.