BitForge

BitForge to polski startup zajmujący się produkcją gier i oprogramowania.

Logo przedstawia symbol kowadła (eng. forge), natomiast wzór składający się z trójkątów symbolizuje cząstki (eng. bits), czyli etymologiczny pierwowzór informatycznego znaczenia słowa bit, zachowując, a właściwie nadając sygnetowi nowoczesną i kojarzącą się z technologią stylistykę. Nazwa fonta wykorzystanego w logotypie to Code Bold.

Elementy identyfikacji wizualnej przygotowanej przeze mnie dla klienta składają się na kilka akcydensów, m.in. wzór teczki, wizytówki i płyty CD/DVD wraz z okładką. Wszystkie elementy cechują się wyłącznością wykorzystania kolorów brandowych zdefiniowanych przy projektowaniu sygnetu oraz użyciem identycznego co w logo wzoru z trójkątów. Font użyty do tekstu akapitowego to Din. Wybór tego kroju pisma podyktowany był geometryczną charakterystyką kształtu grafemów.